Dwy fenyw yn aros y tu allan i fws

Dolenni Lleol Defnyddiol

Dolenni defnyddiol ar gyfer cludiant llesol a chynaliadwy

Am help yn mynd o amgylch Caerdydd ar droed, ar feic neu ar gludiant cyhoeddus, edrychwch ar gynlluniwr teithiau TravelineCymru yma.

Mae map cerdded a seiclo am ddim o Gaerdydd ar gael oddi ar wefan y Cyngor yma, ynghyd â nifer o leoliadau o amgylch y ddinas.

Am ragor o wybodaeth ar deithio cynaliadwy i'r campws, yn ychwanegol at fentrau cynaliadwyedd eraill,  edrychwch ar dudalennau cynaliadwyedd y Brifysgol yma.

Useful links for active and sustainable transport

For help getting around Cardiff on foot, by bike or public transport, visit the TravelineCymru journey planner here.

A free walking and cycling map of Cardiff is available from the Council's website here, as well as several locations around the city.

For more information on sustainable travel to campus, in addition to other sustainability initiatives, visit the University's sustainability pages here.

Gwnewch eich rhan i fynd i'r afael ag argyfwng hinsawdd

Mobile phone with betterpoints app.