Changing Steps Caerdydd

Eisiau ennill gwobrau am deithio i'r campws ac o'i amgylch ar droed, ar feic neu ar gludiant cyhoeddus? Lawrlwythwch yr ap BetterPoints am ddim a chanfod sut i wneud hyn.

Mobile phone with betterpoints app.

Changing Steps Caerdydd

Eisiau ennill gwobrau am deithio i'r campws ac o'i amgylch ar droed, ar feic neu ar gludiant cyhoeddus? Lawrlwythwch yr ap BetterPoints am ddim a chanfod sut i wneud hyn.

English
Students walking outside Cardiff University Main Building

Ewch ati i ddechrau, mae mor hawdd ag 1-2-3

Step 1

Lawrlwythwch  yr ap am ddim oddi ar yr App Store neu Google Play.

Step 3

Ewch allan a theithio'n gynaliadwy! Bydd yr ap yn tracio eich teithiau a byddwch yn cael eich credydu gyda phwyntiau BetterPoints i'w gwario neu eu cyfrannu..
Mobile phone with betterpoints app screen

Step 2

Cofrestrwch gyda'ch e-bost @cardiff.ac.uk  ac ymuno gyda her Newid Camau Caerdydd (gwnewch yn siŵr fod tracio awtomatig yn cael ei doglo ymlaen).

Ewch ati i ddechrau, mae mor hawdd ag 1-2-3

Step 1

Lawrlwythwch  yr ap am ddim oddi ar yr App Store neu Google Play.

Step 2

Cofrestrwch gyda'ch e-bost @cardiff.ac.uk  ac ymuno gyda her Newid Camau Caerdydd (gwnewch yn siŵr fod tracio awtomatig yn cael ei doglo ymlaen).

Step 3

Ewch allan a theithio'n gynaliadwy! Bydd yr ap yn tracio eich teithiau a byddwch yn cael eich credydu gyda phwyntiau BetterPoints i'w gwario neu eu cyfrannu..
Mobile phone with betterpoints app.
Students walking and cycling

Enillwch bwyntiau BetterPoints am bob taith a rhoi trît i'ch hunan neu eu cyfrannu tuag at elusen

Mobile phone with betterpoints app screen

Gwobrwywch eich hunan a'ch byd

Mae'r pwyntiau BetterPoints y byddwch yn eu hennill yn arian cyfredol digidol i'w wario ar y campws, eu defnyddio ar gyfer tocynnau rhodd y stryd fawr, neu eu cyfrannu tuag at elusen.

Derbyn a Defnyddio

Rhowch drît i'ch hunan

Man serving coffee to woman
Group of charity workers holding hands
cyfrannu

Cefnogwch brosiectau bioamrywiaeth ar y campws neu eich hoff elusen

Beth all BetterPoints ei wneud i chi

Pa wobrau allwch chi eu hennill?

Mae llawer o wobrau ar gynnig am dracio eich teithio llesol a chynaliadwy gyda'r ap BetterPoints.

Canfyddwch mwy am y gwobrau y gallwch chi eu hennill
Myfyrwyr yn mynd ar fws
Cardiff University Cubric building

Gwnewch eich rhan i fynd i'r afael ag argyfwng hinsawdd

Mobile phone with betterpoints app screen