Myfyrwyr yn mynd ar fws

Pa wobrau allwch chi eu hennill?

Mae llawer o wobrau ar gynnig am dracio eich teithio llesol a chynaliadwy gyda'r ap BetterPoints.

Cofrestrwch a Dechrau ar y Broses

Enillwch 250 o bwyntiau am lawrlwytho'r ap yn unig a llenwi ein harolwg gwaelodlin byr. Bydd hyn yn datgloi eich gwobrau. Cofiwch gofrestru gan ddefnyddio eich cyfeiriad e-bost @cardiff.ac.uk.

Teithio Llesol a Theithio Cynaliadwy

Enillwch 10 o bwyntiau BetterPoints trwy gerdded, mynd ar olwynion, seiclo, rhedeg, neu gymryd y bws neu'r trên, i safle Prifysgol Caerdydd ac oddi yno. Gallwch ennill y wobr hon hyd at ddwywaith y diwrnod am daith o 1/2 milltir neu fwy.

Tynfa Ddyddiol i Ennill Gwobr - Enillwch 500 o bwyntiau BetterPoints

Enillwch 1 tocyn BetterTicket i gael eich cynnwys yn y dynfa i ennill gwobr ar gyfer eich taith lesol neu gynaliadwy o safle Prifysgol Caerdydd ac oddi yno. Gallwch ennill y wobr hon hyd at bedair gwaith y diwrnod am deithiau o 1/2 milltir neu fwy. Pob diwrnod, rydym yn rhoi 500 o bwyntiau BetterPoints ymaith. Yn gweithio neu'n astudio o gartref? Enillwch 1 tocyn BetterTicket ychwanegol hyd at bedair gwaith y diwrnod, trwy dorri'r diwrnod i fyny gyda thaith gerdded, ar olwynion, rhedeg neu seiclo.

Seren Teithio Cynaliadwy Caerdydd - Enillwch 2,500 o bwyntiau BetterPoints

Rhannwch eich stori teithio llesol a chynaliadwy trwy lenwi ein harolwg byr.  Os cewch eich dewis, fe fyddwch yn cael eich gwobrwyo gyda 2,500 o bwyntiau BetterPoints a'ch stori wedi ei rhannu yn yr ap a gan y Brifysgol.

Gwobrau Hybu

Dyma'r gwobrau craidd yn unig - fe fyddwn yn cyflwyno ychydig o wobrau ychwanegol trwy gydol y rhaglen, gan gynnig ychydig o ffyrdd difyr a hwyliog o ennill pwyntiau a gwobrau BetterPoints ychwanegol!

‍Beth allaf i ei wneud gyda'm gwobrau?

Gwario

Gellir troi'r pwyntiau BetterPoints y byddwch yn ei hennill yn £££s i'w wario ar y campws neu eu derbyn a'u defnyddio ar gyfer tocynnau rhodd y stryd fawr. Edrychwch ar y tab 'derbyn a defnyddio' yn yr ap i weld beth sydd ar gael ar hyn o bryd.

Cyfrannu

Fel arall,  gallwch gyfrannu eich pwyntiau tuag at achosion elusennol, gan gynnwys cefnogaeth tuag at waith bioamrywiaeth y Brifysgol. ‍

Gwnewch eich rhan i fynd i'r afael ag argyfwng hinsawdd

Mobile phone with betterpoints app.